เข้าเยี่ยมคารวะ พลตำรวจตรี สืบศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ และ พลตรี พิเชฐ สุขพงศ์พิสิฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31

  นาวาอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บังคับการกองบิน 4 และ นาวาอากาศโท จิตติวุฒิ วันทนา เสนาธิการกองบิน 4 เข้าเยี่ยมคารวะ พลตำรวจตรี สืบศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์์ และ พลตรี พิเชฐ สุขพงศ์พิสิฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โอกาสเดียวกันนี้ ผู้บังคับการกองบิน 4 ได้มอบพวงมาลัยผลงานชมรมแม่บ้านกองบิน 4 ช่อดอกไม้ และหมวกที่ระลึกเพื่อแสดงความเคารพแก่ผู้บังคับหน่วยทั้งสองท่าน รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค.56 ที่ผ่านมา


นาวาอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บังคับการกองบิน 4
และนาวาอากาศโท จิตติวุฒิ วันทนา เสนาธิการกองบิน 4
เข้าเยี่ยมคารวะ พลตำรวจตรี สืบศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์


นาวาอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บังคับการกองบิน 4
และนาวาอากาศโท จิตติวุฒิ วันทนา เสนาธิการกองบิน 4
เข้าเยี่ยมคารวะ พลตรี พิเชฐ สุขพงศ์พิสิฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31


เข้าเยี่ยมคารวะ พลตำรวจตรี สืบศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
และ พลตรี พิเชฐ สุขพงศ์พิสิฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31


ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน


     ดูรายละเอียดต่อ
และร่วมแสดงความคิดเห็นใน Facebook....
 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กองบิน 4
อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ 056-261071-53500
[Contact webmaster ] Email : wing4_it@rtaf.mi.th

กองบิน 4 กองบิน 7 กองบิน 21 กองบิน 23 กองบิน 41 กองบิน 46 กองบิน 56 กองบิน 2 กองบิน 1